جدیدترین مطالب گالوس:

بایگانی/آرشیو برچسب ها : سایت گالوس

اشتراک به خبردهی

نام پادشاهان و نام های اصیل ایرانی

گالوس-نام اصیل

نام اصیل ایرانی (پسر) اسم ایرانی اصیل پســــــــــــــــــــــرانه الف  آپاسای: منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی آریا: نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا آریامهر: دارنده مهر – از سرداران داریوش سوم آریانا: متعلق به نسل آریا آریاز: راهنما و راهبر – نامی اوستایی آریارمن: از نخستین پادشاهان ایران در ۲۶۰۰ سال پیش، نیای داریوش آریابد: نگهبان و سردار سرزمینهای ... بیشتر بخوانید »

معنی گالوس

  گالوس: نام یکی از فرماندهان ایرانی گالوس: نام پسر فارناک پادشاه کپاد و کیه و هوتیس گالوس: امپراطور پنجم روم از سال ۲۵۱ تا ۲۵۳ م .والریانوس  جانشین وی گردید. گالوس: کرنلیوس .شاعر و سخن‌ور رومی و فرماندار مصر، دوست ویرژیل (۶۶ – ۲۶ ق . م .). از مراثی وی چیزی بجا نمانده است. گالوس: کنستانتیوس گالوس، سزار امپراتوری روم تربونیانوس ... بیشتر بخوانید »