جدیدترین مطالب گالوس:

بایگانی دسته بندی ها : گالوس

اشتراک به خبردهی

معنی گالوس

  گالوس: نام یکی از فرماندهان ایرانی گالوس: نام پسر فارناک پادشاه کپاد و کیه و هوتیس گالوس: امپراطور پنجم روم از سال ۲۵۱ تا ۲۵۳ م .والریانوس  جانشین وی گردید. گالوس: کرنلیوس .شاعر و سخن‌ور رومی و فرماندار مصر، دوست ویرژیل (۶۶ – ۲۶ ق . م .). از مراثی وی چیزی بجا نمانده است. گالوس: کنستانتیوس گالوس، سزار امپراتوری روم تربونیانوس ... بیشتر بخوانید »