جدیدترین مطالب گالوس:

شیر هوشمند با قابلیت نمایش نابودی باکتری ها

شیر هوشمند
سیستم هوشمند و فوق مدرن شستشوی دستها در حقیقت نوعی شیر آب است که به محض قرار گیری دستها زیر آن، جریان آب رها می شود و شخص از پشت لنز بزرگی که در حقیقت یک میکروسکوپ دقیق است و در بالای شیر آب قرار دارد، انبوه عوامل باکتری ها را مشاهده می کند در این زمان  چراغ LED شیر آب به رنگ قرمز است.شیر هوشمند
بدون شک بارزترین جنبه این ایده پیشرفته مشاهده روند نابودی باکتری ها در حین شستشوی دستها می باشد.
همزمان با شستشوی دستها و نابودی تدریجی باکتری ها، رنگ چراغ از قرمزبه سبز تغییر می کند و این تغییر رنگ به معنی شستشوی مؤثر وکامل است.
میکروسکوپ دیجیتالی این شیر آب تصویری دقیق از باکتری های خطرناک موجود در دستها به نمایش می گذارد. پیش از شستشوی دستها چراغ دستگاه به رنگ هشدار یعنی قرمز و پس از شستشو سبزرنگ است.

شیر هوشمند

(۸۰)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*